Faciliteiten Preventiecentrum

websiteVoorkomen is beter dan genezen.

Body Plan Preventiecentrum is een bewegingscentrum met een professioneel bewegingsaanbod. We leven in een tijd van bewegingsarmoede en toenemende zorgkosten als gevolg.  Veel ongemakken kunnen voorkomen worden door aanpassingen in leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan obesitas, diabetes mellitis II, hart- en vaatziekten, artrose of osteoporose.

Body Plan Preventiecentrum heeft zich gespecialiseerd in preventieprogramma's om mensen te begeleiden in het opbouwen van gezonde leefgewoonten.  Wij doen dit in de vorm van aangepaste beweegprogramma's in samenwerking met Fysiotherapie Medisch Centrum Zeewolde, een diëtist en speciaal opgeleide instructeurs.

De bewegingsactiviteiten met een preventieve doelstelling hebben wij ondergebracht bij het preventiecentrum. Deze activiteiten zijn zéér toegankelijk en worden intensief begeleid door onze speciaal opgeleide instructeurs. De instroom voor deze activiteiten verloopt via de eerste lijnszorg of op eigen initiatief. Wij nodigen iedereen uit die meer wil weten over de Active Life programma's langs te komen voor een informatieve kennismaking.

Back to top