Info preventiecentrum

logo active lifeWat betekent een preventiecentrum voor u?

"Voorkomen is beter dan genezen." Dat weten we allemaal. Soms kunnen we zelf invloed uitoefenen op onze gezondheid en soms worden we hard met de feiten geconfronteerd. Een preventiecentrum helpt mensen om toekomstige lichamelijke klachten te voorkomen of te verminderen en bestaande klachten tot een minimum te beperken. Daarvoor is deskundigheid een voorwaarde en is een goede samenwerking met de eerste lijns zorg van groot belang. Body Plan Preventiecenrum is sinds 2013 landelijk gecertificeerd preventiecentrum.

Het Body Plan Preventiecentrum is gespecialiseerd op het gebied van obesitas, pre-diabetes mellites II en diabetes mellites II. Hiervoor zijn, in samenwerking met de zorg, speciale interventieprogramma's ontwikkeld. U kunt hiervoor doorverwezen worden door de huisarts maar u kun ook zonder verwijzing bij ons terecht. Onderdelen van de preventieprogramma's worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Gedurende de interventieprogramma's wordt u intensief begeleid door een beweegdeskundig begeleider. Daarnaast worden testonderdelen door een fysiotherapeut uitgevoerd en wordt het voedingsprogramma gefaciliteerd door een diëtist. Het einddoel van de interventieprogramma's is om tot gezondere leefstijlgewoonten te komen waardoor de klachten verminderen of verdwijnen. De component bewegen speelt hier een belangrijke rol in.

Body Plan Preventiecentrum in een notedop:

Het Body Plan Preventiecentrum beschikt over het keurmerk Fit!vak. Fi!vak toetst op de kwaliteit van de organisatie en de kwalificaties van de trainers voor het vervullen van de maatschappelijke functie van Preventiecentrum.

Body Plan Preventiecentrum is aantoonbaar in staat om mensen met een ongezonde leefstijl, met obesitas en (pre)diabetici verantwoord en terzake kundig te begeleiden ter verbetering van hun gezondheid.

Als gecertificeerd Preventiecentrum, werkt Body Plan Sport mee aan een kosteneffectieve oplossing voor de stijging van de zorgkosten door mensen met overgewicht en daaraan gerelateerde aandoeningen.

Het Body Plan Preventiecentrum is uniek voor de Gemeente Zeewolde en voor het verzorgingsgebied Oostelijk Flevoland en Westelijk Gelderland. Preventiezorg binnen handbereik in 5 tot 25 minuten reizen.

Back to top